www.sp.nl/ninekooiman

Homepage SPSlash Nine Kooiman
sp.nl/Nine Kooiman

Nine Kooiman

Nine Kooiman

“De keuze voor de SP kwam vanuit het hart. Het is een club die niet over mensen praat, maar met mensen aan de slag gaat. De SP komt samen met mensen in actie voor een betere en sociale wereld. Dat is iets waar ik trots op ben.”

Studio SP
top