www.sp.nl/janmarijnissen

Homepage SPSlash Jan Marijnissen
sp.nl/Jan Marijnissen

Jan Marijnissen

Jan Marijnissen

“Als de mensen die in grotten woonden zich niet een ander bestaan hadden kunnen voorstellen, dan hadden wij nu nog in die grotten gezeten. Je moet je een doel stellen. We zijn weliswaar maaksels van onze eigen geschiedenis, maar we kunnen zelf ook geschiedenis maken.”


Moed College
Studio SP
top