www.sp.nl/cultuur

Homepage SPSlash Cultuur

Zoeken in /cultuur

/cultuur :: onze mensen

Meer info over Jasper van Dijk

Jasper van Dijk

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Debbie Brenkman
SP.nl/cultuur
Metropole Orkest

Standpunten

  • De toegang tot rijksmusea wordt gratis. Andere gesubsidieerde musea horen minstens één dag per week gratis toegankelijk te zijn
  • De overheid moet in samenspraak met kunstenaars en artiesten maatregelen nemen voor subsidiëring en ondersteuning. Beroepskunstenaars moeten een eerlijke kans krijgen om met hun eigen werk een fatsoenlijk inkomen te verdienen
  • Concertbezoekers moeten wettelijk beschermd worden tegen het opdrijven van de prijzen van tickets voor concerten en evenementen
  • Internet is een vitale infrastructuur die voor ieder mens toegankelijk hoort te zijn. Het is de taak van de overheid dat te bevorderen

Klik hier voor alle standpunten

Niet bij brood alleen

In een gezonde samenleving werken we om te leven – en niet andersom. Na ons werk willen we op een prettige manier ontspannen. En voldoende gelegenheid hebben om onze creativiteit te ontplooien. Dat vereist voldoende betaalbare voorzieningen voor sport en amusement en mogelijkheden om bezig te zijn met kunst en cultuur. En het vereist een rigoureus indammen van de almaar uitdijende recreatie- en cultuurmarkt, waarop alles van waarde een koopwaar wordt en de dikte van de portemonnee bepaalt wie zich wat kan permitteren.

In tijden van crisis is de cultuur vaak het eerste slachtoffer. Maar juist in crisistijd kunnen kunst en cultuur een signaal zijn van nieuwe hoop en creativiteit. Een creatieve samenleving daagt iedereen uit zichzelf te blijven ontwikkelen. Dat kan in bibliotheken en musea, in muziekscholen en fanfares, in zangkoren en toneelclubs, op poppodia, in ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra. De media vormen een bron van vermaak, maar ook van informatie en confrontatie van opvattingen.

Nieuws

/cultuur :: Nieuws

Van Dijk: Minimaal één bibliotheek per gemeente

15-05-2014 De bibliotheekwet van minister Bussemaker is een gemiste kans. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk donderdag bij het debat over de wet. Van Dijk: ‘De wet bevat mooie woorden, maar biedt geen enkele garantie dat bibliotheken blijven bestaan. Daarmee wordt de voortgaande kaalslag op de bibliotheek niet gestopt. Daarom stel ik voor om in de wet te regelen dat iedere gemeente tenminste één bibliotheek heeft.’

> Lees verder…

Jasper van Dijk

Van Dijk ontvangt manifest Mijn bieb moet blijven

18-03-2014 Iedere gemeente tenminste één bibliotheek. Dat is de strekking van het manifest van de Vereniging van Openbare Bibliotheken dat vandaag aan de Tweede Kamer werd aangeboden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Een uitstekende actie die alle steun verdient als je de kaalslag onder bibliotheken wilt stoppen. Helaas willen andere partijen, zoals PvdA en D66, het voorstel niet steunen. Zij bleven hangen in holle retoriek waarmee je geen enkele sluiting tegenhoudt.’

> Lees verder…

Roemer presenteert plan voor bibliotheken in de buurt

06-03-2014 Elke gemeente moet minimaal één bibliotheek aanbieden. Dat stelt SP-leider Emile Roemer donderdag voor. ‘De afgelopen jaren zijn 300 bibliotheken gesloten. Veel gemeenten hebben financiële problemen en kiezen voor de bibliotheek als bezuinigingspost. Dit terwijl de bibliotheek van grote waarde is voor de uitleen van boeken en door de sociale functie van de bibliotheek als ontmoetingsplaats.’

> Lees verder…

Van Dijk: versterk regionale pers

25-11-2013 Om de verschraling van de regionale nieuwsvoorziening te keren, dienen regionale media ondersteund te worden. De regering zou daartoe een experiment moeten faciliteren met een ‘Regionaal Mediacentrum’ waar alle nieuwsmedia binnen een regio van profiteren. Dat voorstel doet SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij het debat over de Mediabegroting op maandag 25 november.

> Lees verder…

Van Dijk: maak fonds voor archeologie

11-11-2013 Richt een fonds op voor archeologisch onderzoek. Dat voorstel doet SP kamerlid Jasper van Dijk bij de cultuurbegroting op maandag 11 november. Een fonds is noodzakelijk vanwege de crisis in de archeologie: de werkgelegenheid is bijna gehalveerd. Van Dijk: ‘Zonder ingrijpen raakt ons bodemonderzoek verwaarloosd. Kennis verdwijnt, ons verleden wordt te grabbel gegooid.’

> Lees verder…

Petitie-aanbieding Ruim 260.000 mensen hebben petitie getekend tegen bezuinigingen

Van Dijk: De publieke omroep verdient onze warme steun

09-10-2013 De SP was woensdag aanwezig bij de demonstratie tegen de omroepbezuinigingen. Deze week is het debat over het plan om nog eens 100 miljoen te bezuinigen op de publieke omroep. Een plan dat – naast de coalitie van VVD en PvdA - alleen wordt gesteund door de PVV.

> Lees verder…

9 oktober: demonstratie tegen omroepbezuinigingen

07-10-2013 Op initiatief van de Publieke Omroep vindt er op woensdag 9 oktober een protest plaats tegen de bezuinigingen. Na de bezuiniging van 200 miljoen door Rutte 1, wil Rutte 2 daar bovenop nog eens 100 miljoen bezuinigen.

> Lees verder…

Van Dijk blij met redding Tropenmuseum

20-06-2013 SP-Kamerlid Jasper van Dijk is erg blij met de redding van het Tropenmuseum. Het museum werd sinds 2011 met sluiting bedreigd. Zowel minister Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking als minister Bussemaker van Cultuur gaven lange tijd niet thuis, waardoor het museum tussen wal en schip dreigde te vallen. Personeel en bezoekers zaten langdurig in onzekerheid over het voortbestaan. Na vele protesten en politieke druk heeft de regering besloten het museum tot 2017 van budget te voorzien. Daarna kan het een aanvraag voor subsidie indienen bij de cultuurbegroting.

> Lees verder…

Van Dijk: Geef TV-kijker invloed op zenderaanbod

04-06-2013 Om te voorkomen dat kabelbedrijven te machtig worden, moeten TV-kijkers invloed krijgen op het zenderaanbod. Dat stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk dinsdag voor in het debat over de Mediawet. Van Dijk: ‘Zonder consumenteninvloed bepalen kabelbedrijven eenzijdig de samenstelling van het zenderaanbod. Desgewenst kunnen zij zenders schrappen of in dure pluspakketten stoppen. De oprichting van een zenderraad voorkomt dat kijkers worden overgeleverd aan de grillen van het kabelbedrijf.’

> Lees verder…

Kyteman Kyteman

Veel draagvlak voor steun popsector

10-04-2013 SP-Kamerlid Jasper van Dijk is zeer tevreden over de woensdag gehouden hoorzitting popbeleid. Vertegenwoordigers van vele organisaties en popmuzikanten waren aanwezig om te vertellen wat zij van de politiek verwachten. ‘Geen artiest wil een politicus die hem vertelt hoe hij zijn werk moet doen. Maar door slim in te zetten op talent, export, muziekonderwijs en hulp bij producties kan de politiek de popsector een zetje geven in een moeilijke tijd.’

> Lees verder…

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

Moed College
Studio SP
top