www.sp.nl/zorg

Homepage SPSlash Zorg

Zoeken in /zorg

/zorg :: onze mensen

Meer info over Nine Kooiman

Nine Kooiman

Meer info over Henk van Gerven

Henk van Gerven

Meer info over Tjitske Siderius

Tjitske Siderius

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Eelco Eikenaar
Hanne Drost
Bas Maes
SP.nl/zorg
Zorg

Standpunten

  • We accepteren de verhoging van het eigen risico naar 360 euro niet. De SP wil het eigen risico fors verlagen en op termijn zelfs afschaffen
  • We voeren een inkomensafhankelijke ziektekostenpremie in. Inkomens tot omstreeks het sociale minimum worden hierbij vrijgesteld
  • We investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt
  • Geen tweedeling, met goede zorg voor wie het kan betalen en slechte zorg voor de rest
  • De marktwerking in de zorg wordt gestopt en op termijn teruggedraaid
  • Geen afbraak van de AWBZ
Klik hier voor alle standpunten

De zorg is geen markt

We hechten veel waarde aan onze gezondheid en zijn graag bereid daarin te investeren. Investeren in een huisarts om de hoek en een zorgcentrum in de buurt. In verzorgingshuizen die onze ouderen een fatsoenlijke oude dag bezorgen en een jeugdzorg die onze kinderen een toekomst biedt. Mensen met een lage opleiding leven gemiddeld 6 tot 7 jaar korter dan mensen met een hoge opleiding.

Wij willen geen tweedeling, met goede zorg voor wie het kan betalen en slechte zorg voor de rest. Toch is dat nu aan het gebeuren. Door de invoering van meer marktwerking, worden ziekenhuizen straks niet meer afgerekend op de zorg die ze leveren aan patiënten, maar op de winst die ze uitkeren aan aandeelhouders.

Thuiszorg

Door de aanbestedingen is de thuiszorg in grote problemen geraakt. Wij snijden fors in de bureaucratie en maken een einde aan de schaalvergroting in de zorg. De verplichte aanbesteding van de thuiszorg en de marktwerking in de ambulancezorg hebben we na veel acties gestopt. In mei 2010 zijn drie initiatiefwetten van Agnes Kant aangenomen die een einde maken aan de marktwerking in de thuiszorg. In maart 2012 werden twee van de drie wetten aangenomen door de Eerste Kamer

Nu de rest nog. Ook de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg moet stoppen. Dat zeggen 5.000 medewerkers, in het onderzoek dat we deden in De GGZ ontwricht.

Stop de marktwerking

De marktwerking leidt tot nodeloze concurrentie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en hopeloze bureaucratie voor zorgverleners. Marktwerking botst met de bezieling van medewerkers en is funest voor hun motivatie. Zorgverleners willen af van de managerscultuur, waarin zij worden afgerekend op cijfers. Ze willen meer ruimte voor de eigen professionaliteit, om mensen in geestelijke nood te helpen.

Zorg :: nieuws

/zorg :: Nieuws

Zorgakkoord biedt geen oplossing voor kaalslag langdurige zorg

17-04-2014 'Dit zorgakkoord maakt dat D66, ChristenUnie en SGP verantwoordelijk zijn voor 90% van de oorspronkelijke afbraakplannen voor de zorg. Ook met dit akkoord worden ouderen gedwongen te verhuizen en gaan de verzorgingshuizen dicht.' Dat zegt SP-leider Emile Roemer in reactie op het zorgakkoord dat het kabinet en gedoogpartijen deze week gesloten hebben. 'Tegelijk wordt de deur opengezet voor meer macht voor zorgverzekeraars. Een heel gevaarlijk ontwikkeling want keuzevrijheid en goede zorg zijn er straks alleen nog maar voor mensen die het kunnen betalen. Dit akkoord is een potje koehandel dat het kabinet vooruit helpt, maar patiënten, gehandicapten en ouderen in de steek laat. Meer macht voor zorgverzekeraars leidt tot dure schaalvergroting, meer bureaucratie en minder zorg in de regio,' aldus Roemer.

> Lees verder…

Miljardenbezuinigingen zorg leiden tot ongelukken

12-04-2014 De miljardenbezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren op de zorg gaan leiden tot ongelukken. Dat maakten honderden medewerkers in de zorg vandaag duidelijk in Den Haag. Leden van vakbond AbvaKabo FNV organiseerden vandaag het vandaag het grote zorgdebat. In 2015 wil het kabinet nieuwe zorgwetten invoeren waarbij de gemeenten en de zorgverzekeraars meer taken krijgen en de AWBZ verdwijnt. ‘Stel deze zorgwetten uit en zorg dat mensen het recht op zorg behouden als de gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen,’ betoogde SP-Kamerlid Henk van Gerven. Ook pleitte hij opnieuw voor uitstel van invoering van de wetten.

> Lees verder…

SP breidt acties verzorgingshuizen uit

11-04-2014 De SP breidt de acties tegen de massale sluiting van verzorgingshuizen fors uit. Nadat vorige week een online petitie is gestart gaan nu ook lokale afdelingen aan de slag met posters en ansichtkaarten. Vandaag werd duidelijk dat sluiting van verzorgingshuizen de hele wijk treft.

> Lees verder…

Van Gerven: controle op vleesindustrie moet beter

28-03-2014 ‘We nemen geen genoegen met lapmiddelen en halve maatregelen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid waarin gesteld wordt dat de consument niet voldoende garanties krijgt op de veiligheid van vlees. Het rapport bevestigt de kritiek van de SP dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet op orde is en dat de vleessector onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor voedselveiligheid en dierenwelzijn.

> Lees verder…

Voorkom stiekeme sluiting spoedeisende hulpposten

27-03-2014 In heel het land wordt de acute zorg met afbraak bedreigd. Zorgverzekeraars bespreken momenteel achter gesloten deuren hun plannen zonder enige publieke controle. SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat de plannen per direct openbaar moeten worden gemaakt: ‘Dit zijn cruciale en levensreddende publieke voorzieningen. Dat laat je dus niet over aan private zorgverzekeraars, maar bespreek je in het openbaar omdat het ons allemaal aangaat.’

> Lees verder…

Alleen gekwalificeerd personeel in de jeugdzorg

26-03-2014 SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat er uitsluitend gekwalificeerd personeel werkt in de jeugdzorg. Kooiman: ‘Nu kan iedereen zich uitgeven voor jeugdhulpverlener, terwijl zij daar eigenlijk niet gekwalificeerd voor zijn. Aan hulp voor kwetsbare kinderen en gezinnen moeten we duidelijke kwaliteitseisen stellen. Kinderen en gezinnen moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat de zorg verleend wordt door gekwalificeerde professionals.‘ Kooiman zal hierop aandringen bij staatssecretaris Van Rijn tijdens het debat dat donderdag staat gepland.

> Lees verder…

Siderius: Kabinet werkt ouderenmishandeling in de hand

26-03-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius maakt zich grote zorgen over de toenemende mishandeling van ouderen vanwege de forse bezuinigingen op de ouderenzorg. Eén op de twintig ouderen in Nederland krijgt te maken met mishandeling, financiële uitbuiting of verwaarlozing. Maatschappelijke organisaties slaan alarm: door de kortingen in de zorg komt ouderenmishandeling steeds vaker voor.

> Lees verder…

Roemer ondersteunt cao-acties zorgpersoneel

18-03-2014 SP-leider Emile Roemer was dinsdag aanwezig bij de actie van zorgwerkers in Den Haag. Door het hele land kwamen medewerkers uit de zorg bij elkaar om te strijden voor een goede cao. Roemer: 'Opkomen voor je recht is belangrijk. Daarom is het heel goed dat jullie met z'n allen hier zijn.'

> Lees verder…

Siderius: Stop veiling van zorgbehoevende mensen

13-03-2014 SP-Kamerlid Tjitske Siderius is woedend over het bericht dat gemeenten via een veiling zorg inkopen voor de laagste prijs. Zeker 35 gemeenten die verantwoordelijk zijn voor 1,5 miljoen mensen kopen zorg via een internetveiling. Dat meldt de Volkskrant donderdag. Siderius: ‘Het is werkelijk schokkend dat mensen die zorg nodig hebben geveild worden via internet en zo voor de goedkoopste prijs worden opgekocht. Dit moet per direct stoppen.'

> Lees verder…

Van Gerven: Minister moet stoppen met financieren van farmaceutendenktank

12-03-2014 De minister moet stoppen met het financieren van de farmaceutische denktank Apollo Netwerk en ambtenaren moeten het netwerk onmiddellijk verlaten. Dat vindt SP-Kamerlid Henk van Gerven. In dat netwerk praten onder andere ambtenaren en leden van het College Beoordeling Geneesmiddelen en College voor Zorgverzekeringen achter gesloten deuren met de farmaceutische industrie. Volgens Van Gerven moet het geneesmiddelenbeleid op een onafhankelijke wijze tot stand komen en niet op deze manier worden beïnvloed door farmaceutische reuzen.

> Lees verder…

/zorg :: Overig nieuws

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media
Studio SP
top