www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Vrijdag 25 april Amsterdam - 20:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement, Niels Jongerius is te gast bij politiek café opSPraak. Locatie: SBOW, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam West.
  • Maandag 28 april Amsterdam - 18:00 - 20:00 uur, Eric Smaling is te gast op een symposium georganiseerd door studenten van het vak The Crisis of Europe van de Universiteit van Amsterdam, Valckenierstraat 65-67, REC J/K, zaal B.25.
  • Maandag 5 mei Amsterdam - Maandag 5 mei 2014 – Amsterdam Kandidaat voor het Europees Parlement Erik Wesselius neemt deel aan de Vrijheidsdialoog van European Alternatives in Amsterdam.
  • Zondag 11 mei Enschede - 16:00 - 18:00 uur, Harry van Bommel neemt deel aan een paneldiscussie over Syrië georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties. Locatie: Hoog en Droog 25, Enschede.
SP.nl/wereld

Standpunt :: Vrijhandel

De SP wil af van een ontwikkelingsbeleid dat voornamelijk is gericht op vrijhandel. Ook wil de SP dat ontwikkelingslanden zelf meer invloed krijgen op en zeggenschap krijgen over hun eigen (economisch) beleid. De voortgaande liberalisering en privatisering van publieke goederen zoals water, onderwijs en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden dienen een halt te worden toegeroepen.

De ontwikkeling van de landbouwsector is een belangrijke eerste stap in de economische ontwikkeling van landen. De overheid speelt daarin een cruciale rol. De SP is van mening dat de landbouwsector in ontwikkelingslanden beschermd mag worden, om de lokale voedselproductie te stimuleren.

De SP wil af van het vrijblijvende karakter van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid zou bij overtredingen van arbeids-, milieu- en mensenrechtenverdragen mogelijk moeten maken dat bedrijven worden vervolgd.
De SP is naast het geven van ontwikkelingshulp voorstander van een beleid van herverdeling van het wereldinkomen. Herverdeling is uit oogpunt van duurzame armoedebestrijding zeer effectief.

Op dit moment vloeit meer geld van het Zuiden naar het Noorden dan andersom. De SP wil een einde maken aan deze omgekeerde ontwikkelingshulp, door bijvoorbeeld schuldkwijtschelding, eerlijke handel, het reguleren van buitenlandse particuliere investeringen en het aanpassen van wetgeving aangaande patenten en octrooien.

De private sector kan een belangrijke rol spelen in de bestrijding van armoede. Wel dienen buitenlandse particuliere investeringen gereguleerd te worden, omdat het grootste deel van de winsten op investeringen in het Zuiden uiteindelijk weer in het Noorden terecht komt.

Overzicht alle standpunten wereld

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

Studio SP
top