www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

/wereld :: agenda

  • Vrijdag 25 april Amsterdam - 20:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement, Niels Jongerius is te gast bij politiek café opSPraak. Locatie: SBOW, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam West.
  • Maandag 28 april Amsterdam - 18:00 - 20:00 uur, Eric Smaling is te gast op een symposium georganiseerd door studenten van het vak The Crisis of Europe van de Universiteit van Amsterdam, Valckenierstraat 65-67, REC J/K, zaal B.25.
  • Zondag 11 mei Enschede - 16:00 - 18:00 uur, Harry van Bommel neemt deel aan een paneldiscussie over Syrië georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties. Locatie: Hoog en Droog 25, Enschede.
  • Woensdag 14 mei Den Haag - 15:30 - 16:45 uur Harry van Bommel spreekt bij het seminar ‘a just future for all in Iran?’ in De Gevangenenpoort, Buitenhof 33
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kox: Snel meer steun voor Europees Mensenrechtenhof

21-05-2010 • Het Europees Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg moet snel meer steun krijgen om de kolossale wachtlijsten en wachttijden terug te brengen. Inmiddels wachten honderdduizend Europeanen op een uitspraak van Europa's hoogste rechter, sommigen acht jaar lang. SP-senator Tiny Kox wil absolute prioriteit in de Raad van Europa om daadwerkelijk recht te doen aan iedere Europeaan die een beroep op het Mensenrechtenhof doet.

Kox, fractievoorzitter van Verenigd Europees Links in de Raad van Europa, benadrukte zijn wens vandaag in Skopje, Macedonië. Hij deed dat tijdens een vergadering met de regering van Macedonië die de komende zes maanden Europa's grootste mensenrechtenorganisatie voorzit. "Er is alle reden om trots te zijn dat op ons continent iedereen toegang heeft tot het Mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat maakt Europa uniek", aldus de SP-senator.

''Maar tussen mensen recht geven en die rechten ook waar te maken gaapt nog steeds een kloof. Dat moet anders. Iedereen lijkt de noodzaak van ingrijpende verbeteringen te begrijpen. Maar veel regeringen zijn nog niet bereid om de daad bij het woord te voegen. Er moeten beduidend meer middelen voor het Mensenrechtenhof komen om sneller zaken te kunnen afhandelen. Ook moeten Europese en nationale procedures beter worden. Dan kunnen Europese rechters sneller besluiten en nationale rechters beter functioneren. Dan hoeven minder mensen een beroep te doen op 'Straatsburg' bij een conflict met de eigen overheid."

Kox vindt het verder van groot belang dat de Europese Unie nu heel snel toetreedt tot de Europese Conventie inzake de Rechten van de Mens. De onderhandelingen daarover zijn nu gestart: "Voorkomen moet worden dat bureaucraten het toetredingsproces gaan beheersen en voor elke oplossing een probleem verzinnen. De minister van buitenlandse zaken van Macedonië zei te hopen en te verwachten dat de onderhandelingen inderdaad snel en goed afgerond kunnen worden. Toetreding van de EU tot het Mensenrechtenhof van de Raad van Europa kan wellicht ook een einde maken aan de structurele financiële tekorten bij het Hof en de overige organen van de Raad van Europa. Kox: 'Het geld dat de EU teveel heeft, komt de Raad van Europa tekort."

De Nederlandse regering zegde onlangs al in de Eerste Kamer toe alles te doen om snelle toetreding van de EU tot de Raad van Europa te bevorderen. Kox: "Ik ben blij met de positieve opstelling van de ministers Verhagen en Hirsch Ballin. Maar nu wil ik ook dat ze zowel in de EU als de Raad van Europa anderen achter de vodden zitten. Van een regering die mensenrechten tot prioriteit heeft verklaard, mag dat worden verlangd. Ook hier geldt dat de daad bij het woord moet worden gevoegd."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top