www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Dinsdag 22 april Den Haag - 13.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de herdenking van de Armeense genocide. Locatie: Het Plein.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 16.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij Newroz, het Koerdisch Nieuwjaar, in het stadhuis in Den Haag.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 19:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij een manifestatie waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het leed van religieuze minderheden in Syrië. Locatie: Het Plein.
SP.nl/wereld
Agnes Kant
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Kant: 'Geen vertrouwen dat fouten Irak niet nogmaals worden gemaakt'

16-02-2010 • "Op basis van de conclusies die dit kabinet uit het Irakrapport trekt, kan de SP-fractie er niet op vertrouwen dat dezelfde fouten niet nogmaals worden gemaakt," dat zegt SP-fractievoorzitter Agnes Kant in het debat over kabinetsreactie op het rapport van de commissie Davids. "Het kabinet heeft acht lessen geleerd, maar die gaan allemaal over de vorm, niet over de inhoud. Er is geen erkenning dat het toenmalige kabinet een illegale oorlog heeft gesteund."

Kant vroeg zich in het debat af of de minister-president nu, in dezelfde situatie, dezelfde beslissing zou nemen. "Het kabinet aanvaardt dat met de kennis van nu voor een dergelijk optreden in Irak een adequater volkenrechtelijk mandaat nodig zou zijn geweest. Maar de kennis van nu is, dat de kennis toen al aanwezig was. Daarom vraag ik de minister-president: erkent hij dat een adequaat volkenrechtelijk mandaat ontbrak?"

De conclusie van de commissie Davids dat de regering tegenover het parlement geen volledige openheid van zaken heeft gegeven noemde Kant een politieke doodzonde. "De reactie van het kabinet 'dat het van wijsheid had getuigd' om alle informatie te geven schiet dan ook te kort. Het was niet enkel 'wijs geweest', het had gewoon gemoeten."

Ook de reactie van het kabinet over de omgang van het kabinet met de informatie van onder andere de eigen inlichtingendiensten over de situatie in Irak schiet volgens Kant tekort. "Het kabinet erkent dat de twijfels en onzekerheden waar in diverse rapportages sprake van was geweest uitgebreider en explicieter had moeten terugkomen in de informatie aan de Kamers. Ik noem selectief gebruik maken van informatie misleiding. Het kabinet heeft de Kamer willens en wetens op het verkeerde been gezet."

Volgens Kant heeft de commissie Davids goed werk geleverd en scherpe conclusies getrokken. Toch pleit de SP nog steeds voor een parlementaire enquête. "Er is gedegen vooronderzoek gedaan, maar er zijn nog steeds mensen niet gehoord – niet onder ede, en niet in het openbaar. Ook zijn er nog steeds documenten niet boven tafel. Deze informatie is cruciaal voor toekomstige beslissingen over oorlog en vrede."

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top