www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Vrijdag 25 april Amsterdam - 20:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement, Niels Jongerius is te gast bij politiek café opSPraak. Locatie: SBOW, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam West.
  • Maandag 28 april Amsterdam - 18:00 - 20:00 uur, Eric Smaling is te gast op een symposium georganiseerd door studenten van het vak The Crisis of Europe van de Universiteit van Amsterdam, Valckenierstraat 65-67, REC J/K, zaal B.25.
  • Maandag 5 mei Amsterdam - Maandag 5 mei 2014 – Amsterdam Kandidaat voor het Europees Parlement Erik Wesselius neemt deel aan de Vrijheidsdialoog van European Alternatives in Amsterdam.
  • Zondag 11 mei Enschede - 16:00 - 18:00 uur, Harry van Bommel neemt deel aan een paneldiscussie over Syrië georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties. Locatie: Hoog en Droog 25, Enschede.
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Irrgang: Verhagen moet huursubsidie Herfkens snel terugvorderen

26-05-2008 • SP-Kamerlid Ewout Irrgang vindt dat minister Verhagen de onterecht ontvangen huursubsidie die is uitgekeerd aan oud-minister Herfkens snel moet terugvorderen. Hij ziet daarvoor voldoende reden in het UNDP rapport over de kwestie dat vandaag is gepubliceerd. Daarin wordt gesteld dat Herfkens VN-regels overtrad. “Wat voor gewone burgers geldt, moet ook voor haar gelden,” aldus Irrgang.

Afgelopen vrijdag werd het onderzoek van de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP naar de omstreden huurvergoeding van Herfkens afgerond. Centraal stond de schuldvraag. Volgens het onderzoek treft zowel Herkens, de Nederlandse overheid als de VN zelf blaam, maar hebben zij niet bewust de regels overtreden. Voor alle drie de partijen worden verzachtende omstandigheden aangevoerd. Irrgang spreekt van een idiote conclusie over de verantwoordelijkheid van mevrouw Herfkens: “Dat zij niet goed ingewerkt werd en de VN daarom ook blaam treft, is lachwekkend. Met PvdA’er Melkert als tweede man bij de UNDP lijkt het erop dat de conclusie over de verantwoordelijkheid van zijn partijgenoot Herfkens bewust vaag wordt gehouden.”

Waar het onderzoek geen onduidelijkheid over laat bestaan, is de vraag of Herfkens destijds een kopie van de interne regels heeft ontvangen. Deze heeft zij gewoon ontvangen en dit betekent dat zij dus had kunnen en moeten weten dat zij de regels overtrad. In juridische zin kende zij de regels door ervoor te tekenen en dat moet voldoende grond zijn om de onterecht ontvangen huursubsidie terug te vorderen.

Irrgang: “CDA-minister Verhagen en PvdA-minister Koenders moeten ophouden zich achter de VN te verschuilen en tot juridische actie overgaan. Het is niet uit te leggen dat de gewone burger onterecht ontvangen huursubsidie tot de laatste cent moet terugbetalen, maar mevrouw Herfkens met fluwelen handschoenen wordt aangepakt. Ook moet het achterliggende onderzoek van de UNDP zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt.”

Het SP-Kamerlid heeft een spoeddebat aangevraagd om nu snel duidelijkheid van de ministers Verhagen en Koenders te krijgen.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top