www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Dinsdag 22 april Den Haag - 13.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de herdenking van de Armeense genocide. Locatie: Het Plein.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 16.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij Newroz, het Koerdisch Nieuwjaar, in het stadhuis in Den Haag.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 19:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij een manifestatie waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het leed van religieuze minderheden in Syrië. Locatie: Het Plein.
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Verlenging missie is steun aan NAVO, niet aan Afghanistan

30-11-2007 • De verlenging van de Uruzgan-missie zal Afghanistan niet veel verder helpen. Het is vooral een steunbetuiging aan de NAVO om te voorkomen dat deze organisatie gezichtsverlies lijdt als de missie moet worden opgeheven. Dat stelt SP-woordvoerder Harry van Bommel in reactie op het kabinetsbesluit de Nederlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan te verlengen tot zeker 2010. “Deze beslissing betekent dat we wéér een miljard in een onmogelijke vechtmissie steken, terwijl we de Afghanen veel beter zouden helpen door te investeren in de opbouw van onderwijs, zorg en infrastructuur in de rustiger gebieden.”

Harry van BommelVan Bommel: “De regering houdt een uitzichtloze situatie in stand, dit is pappen en nathouden in de ijdele hoop dat het uiteindelijk beter wordt. Alleen een staakt-het-vuren onder de strijdende Afghanen en een vredesproces kunnen de oorlog stoppen. Nederlandse deelname maakt de oorlog erger en biedt de Afghanen geen oplossing. Nederland moet pleiten voor uitbreiding van de hulpprogramma’s in die gebieden waar echt iets kan worden opgebouwd.”

In diverse rapporten van zowel onafhankelijke denktanks als van de Amerikaanse regering blijkt dat de veiligheidssituatie een dieptepunt heeft bereikt. Hooggeplaatste anonieme Amerikaanse regeringsfunctionarissen verklaren dat de invloedsfeer van de Taliban steeds groter wordt. Intussen betaalt de Afghaanse bevolking de prijs. In de gevechtszones vallen door toedoen van zowel ISAF als de Taliban steeds meer doden en gewonden onder de burgerbevolking. Het Rode Kruis verklaarde in juni van dit jaar dat de humanitaire situatie sinds 2001 niet meer zo slecht was geweest.

Van Bommel: “Onder deze omstandigheden doorgaan met de missie getuigt van een koppige blindheid voor de werkelijkheid. De SP wil dat de Kamer deze beslissing afwijst, de Afghaanse bevolking steunt met ontwikkelingshulp en niet met oorlogvoeren.”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top