www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Dinsdag 22 april Den Haag - 13.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij de herdenking van de Armeense genocide. Locatie: Het Plein.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 14:00 uur, SP-Europarlementariër Dennis de Jong is aanwezig bij de lancering van de StemWijzer Europa en zal als eerste van de nieuwe StemWijzer gebruiken. Pro Demos, Hofweg 1.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 16.00 uur, Harry van Bommel spreekt bij Newroz, het Koerdisch Nieuwjaar, in het stadhuis in Den Haag.
  • Dinsdag 22 april Den Haag - 19:00 uur, Harry van Bommel spreekt bij een manifestatie waarin meer aandacht wordt gevraagd voor het leed van religieuze minderheden in Syrië. Locatie: Het Plein.
SP.nl/wereld
Laat de tekst voorlezen met ReadSpeaker

Van Velzen bepleit ethische code voor investeringen pensioenfondsen

18-03-2007 • Pensioensfondsen moeten snel hun investeringen terugtrekken uit bedrijven die zich bezighouden met kinderarbeid en landmijnproductie. Vervolgens moet er een ethische code komen om dergelijke beleggingen in de toekomst te voorkomen. Dit bepleit SP-Kamerlid Krista van Velzen in reactie op onthullingen van tv-programma Zembla, waaruit blijkt dat grote pensioenfondsen vrijwel alleen kijken naar rendement en ethische overwegingen achterwege laten.

Zembla maakt vanavond duidelijk dat pensioenfondsen de honderden miljarden waarover zij beschikken deels investeren in bedrijven die zich bezig houden met kinderarbeid, landmijnproductie en grootschalige ontbossing. Van Velzen: “Om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen is geen kinderarbeid nodig. Als de fondsen deze investeringen niet intrekken, zal de SP de minister van Sociale Zaken voorstellen om in de Pensioenwet op te nemen dat pensioengelden sociaal en duurzaam geïnvesteerd moeten worden.”

Van Velzen wil dat de overheid pensioenfondsen dwingt hun investeringen openbaar te maken. “Dat geeft de werknemers via hun bonden de kans werkgevers onder druk te zetten pensioensgelden beter te beleggen. ”

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

top