www.sp.nl/wereld

Homepage SPSlash Wereld

Zoeken in /wereld

/wereld :: onze mensen

Meer info over Harry van Bommel

Harry van Bommel

Meer info over Emile Roemer

Emile Roemer

Fractiemedewerkers:
Sara Murawski
Jip van Dort

/wereld :: agenda

  • Vrijdag 25 april Amsterdam - 20:00 uur, Kandidaat voor het Europees Parlement, Niels Jongerius is te gast bij politiek café opSPraak. Locatie: SBOW, Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam West.
  • Maandag 28 april Amsterdam - 18:00 - 20:00 uur, Eric Smaling is te gast op een symposium georganiseerd door studenten van het vak The Crisis of Europe van de Universiteit van Amsterdam, Valckenierstraat 65-67, REC J/K, zaal B.25.
  • Maandag 5 mei Amsterdam - Maandag 5 mei 2014 – Amsterdam Kandidaat voor het Europees Parlement Erik Wesselius neemt deel aan de Vrijheidsdialoog van European Alternatives in Amsterdam.
  • Zondag 11 mei Enschede - 16:00 - 18:00 uur, Harry van Bommel neemt deel aan een paneldiscussie over Syrië georganiseerd door de Stichting Samenwerkende Democratische Organisaties. Locatie: Hoog en Droog 25, Enschede.
SP.nl/wereld
3 DECEMBER 2008

Column

Harry van Bommel:

Geen cent!

Harry van Bommel

Enkele dagen geleden maakte de regering bekend dat nabestaanden van slachtoffers van Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië niet moeten zeuren over schadevergoeding. De massamoord in Rawagedeh op honderden onschuldige mannen en jongens is immers zo lang geleden. Letterlijk schrijft de advocaat van Balkenende: “Voor zover uw cliënten al een vordering hebben is die vordering in ieder geval verjaard.” Dit houdt in dat nog steeds in twijfel wordt getrokken dat er op grote schaal oorlogsmisdaden zijn begaan en dat er dus ook geen verantwoordelijkheid voor wordt genomen. Een gotspe!

Op 9 december 1947 vielen Nederlandse troepen het dorpje Rawagedeh binnen, op zoek naar een opstandeling. Ze vonden niemand en ook geen wapens. Toch werden alle mannen en jongens gedood. De Verenigde Naties noemen die actie “opzettelijk en meedogenloos”. Voormalig minister Bot heeft erkend dat Nederland “aan de verkeerde kant van de geschiedenis” stond. Balkenende zegt: “Helaas, u bent te laat.”

Bij mijn bezoek aan Indonesië begin oktober sprak ik de enige overlevende man en twee weduwen. Alle drie zijn ze stokoud. Ons gesprek ging vooral over verzoening, niet over schadevergoeding. Deze mensen willen verzoening met de daders, de Nederlandse militairen. Volgens minister Verhagen bestaat daar bij de Nederlandse veteranen geen behoefte aan. Ik weet dat dit anders is omdat veel Indonesiëveteranen met een schuldgevoel rondlopen. Daarom vind ik ook dat Nederland de veteranen moet helpen om de herdenking op 9 december in Rawagedeh bij te wonen. Verhagen weigert dit.

De massamoord in Rawagedeh mag juridisch gezien misschien zijn verjaard. Het feit dat Nederland zich hierop beroept is veelzeggend. Nog steeds loopt de regering weg voor onze eigen geschiedenis. De VOC-mentaliteit die Balkenende zo roemt, ging gepaard met slavernij, kolonialisme, uitbuiting en oorlogsmisdaden. Daar zullen wij, nazaten van slavenhouders, koloniale heersers, uitbuiters en oorlogsmisdadigers mee moeten leven. Het is typisch Nederlands dat dit geen cent mag kosten.

Delen via sociale media Informatie over delen en sociale media

/wereld :: column

/wereld :: video's

Studio SP
top