Tribune juli/augustus 2018 • 25 Jaar Elckerlyc: Buiten spelen geen spelletje