publicatie

Tribune 9/2010 :: De vrede heeft toekomst

Tribune, oktober 2010

Column

De vrede heeft toekomst

Emile Roemer, Fractievoorzitter SP

In het Verzetsmuseum van Gouda werd mij de vraag voorgelegd: ‘Is er toekomst voor de vrede?’ Wie de oorlog heeft meegemaakt wenst en hoopt dat het antwoord op deze vraag ‘ja’ is. Maar hoe staat het met mensen, zoals ikzelf, die niet de barbaarsheid van oorlog hebben meegemaakt? Zien wij toekomst voor de vrede?

Socialisten zijn internationalisten. Wij zien dat vrede na de Tweede Wereldoorlog in andere landen nog lang niet vanzelfsprekend is – op de Balkan, in de Kaukasus, in Afrika en het Midden-Oosten.

In 1899 werd in ons land, in het Haagse Vredespaleis, de eerste internationale vredesconferentie gehouden. Een mooi initiatief voor een land dat voorop wil lopen in de versterking van het internationaal recht. Je zou zeggen: adel verplicht, maar helaas. Ons land is te vaak betrokken geweest bij oorlogen, soms politiek maar ook militair.

Oorlog mag voor Nederland niet de voort­zetting zijn van politieke middelen, zoals onder Balkenende. Wij zouden vaker moeten inzetten op civiele hulp; militair ingrijpen moet de allerlaatste optie zijn. Hervorm de NAVO van een militaire tot een politiek gestuurde organisatie. Ban de cluster- en kernbom. Vrede en democratie breng je immers niet met wapengekletter. Maar bovenal: laten we ons houden aan de ­eigen grondwet, die voorschrijft dat we de internationale rechtsorde moeten bevorderen in plaats van volgzaam te zijn aan de interna­tionale machtsorde.

De vrede heeft de toekomst. Niet met bommen en granaten maar door samenwerking en dialoog. Wie voorop wil lopen in de vrede, moet zelf het goede voorbeeld geven.

Laat Wilders’ wil geen wet worden.

Emile Roemer