publicatie

Tribune 9/2010 :: Jan Marijnissen - Ze zijn de oren en ogen, en de handen en voeten van de partij: de afdelingen

Tribune, oktober 2010

Column

Jan Marijnissen

Ze zijn de oren en ogen, en de handen en voeten van de partij: de afdelingen

Ze kwamen uit Nijmegen; het waren twee studenten. Hun taak: richt met zo’n tien jonge leden in Oss een afdeling op. Ik was een van die tien. Het moet in 1970 zijn geweest. Op zo’n tien vrijdagavonden werden we ingewijd in de kennis en ervaring die de voorloper van de SP had. En tegelijkertijd: aan de slag.

Nu heeft de partij zo’n honderdveertig afdelingen. Dat zijn er flink meer dan veertig jaar geleden. Maar ons land heeft zo’n vierhonderd gemeenten. Daarom wil de Partijraad dat we op 31 december 2011 tweehonderd afdelingen hebben. Alle afdelingen gaan in de komende tijd langs bij onze leden in de plaatsen waar we nog geen afdeling hebben. Samen met die leden gaan we kijken naar de mogelijkheden.

Eerst worden er overal werkgroepen gevormd met hen die actief willen worden. Net als destijds in Oss gaan we met die groepen praten over de ideologie en de organisatie van de partij, de politieke praktijk, en de werkmethodes die we hanteren. Tegelijkertijd gaan we onderzoek doen onder de bevolking. Wat zijn de opvattingen? Wat zijn de noden van de mensen en wat kunnen we daaraan doen? Theorie en praktijk worden vanaf dag één gecombineerd, zodat ze elkaar versterken.

Na die beginperiode wordt zo’n werkgroep een ‘afdeling in oprichting’. In het halfjaar dat daarop volgt draait zo’n afdeling volwaardig mee in de partij, om aan het eind op de Partijraad de officiële status van ‘SP-afdeling’ te krijgen. Woon je in een stad die nog geen zelfstandige afdeling heeft en wil je daar verandering in brengen, neem dan contact op met de voorzitter van de afdeling waar je nu onder valt, en doe mee. Veel succes, en tot gauw.

Jan Marijnissen