Tribune 07/2001 Column Jan Marijnissen: Afrekenen met Paars

Tribune 6 juli 2001

Afrekenen met Paars

De partijraad heeft me officieel kandidaat gesteld voor het lijsttrekkerschap bij de Kamerverkiezingen in mei volgend jaar. Het congres neemt in januari de definitieve beslissing. Het is niet niks als het hoogste orgaan van de partij besluit je na acht jaar kamerwerk weer te kandideren. Ik heb de partijraad laten weten dat ik de uitdaging graag aanvaard.

In de afgelopen periode heb ik wel eens getwijfeld over de vraag of ik wel door moest gaan. En ik heb dat op vragen van journalisten ook eerlijk toegegeven. Maar die twijfel ben ik inmiddels lang en breed voorbij. Ik heb er weer erg veel zin in. Mijn twijfel had te maken met de machteloosheid van de Kamer: door het dictaat van Paars, de bureaucratie binnen de Kamer zelf, en de vraag of iemand anders misschien beter de kar kon trekken. De twijfel heeft plaats gemaakt voor de wil de strijd voort te zetten omdat ik overtuigd ben van de zin van al ons werk. De groeiende steun voor onze analyse en onze opvattingen, het toenemend verzet, de stijgende ledentallen en de vooruitgang in de peilingen hebben mij erg geholpen. Steeds meer mensen binnen en buiten de politiek houden rekening met onze voorstellen. Zaken als zorg en onderwijs staan nu midden in de belangstelling. Onze activiteiten binnen en buiten het parlement hebben daar zeer aan bijgedragen. Zijn wij immers niet de partij die steeds op het belang van deze zaken heeft gewezen?

Langzamerhand komt de partij in de goede stemming. Ik hoor 't, ik zie 't, ik voel 't. Na de vakantie beginnen we aan wéér een succesvol verkiezingsjaar, het jaar waarin Nederland gaat afrekenen met het paarse, neoliberale juk.

Inhoud

  • Nieuws: Het Binnenhof / Aktie / Bulletin Board
  • column Jan Marijnissen: Afrekenen met Paars
  • Een duurzame, diervriendelijke landbouw. De meeste boeren willen niet anders, als ze daarmee tenminste een eerlijk en fatsoenlijk inkomen kunnen verdienen. Maar om dat te bereiken is een ander landbouwbeleid noodzakelijk dan minister Brinkhorst in gedachten heeft.
  • De strijd tegen discriminatie en criminalisering van Sinti en Roma is nog lang niet gestreden, vertelt Lalla Weiss. 'Zigeuners zijn vuil en ze stelen. En om niets wordt een heel bataljon politie opgetrommeld.'
  • De Europese Commissie krijgt er maar geen genoeg van. Nu wil ze de lidstaten verplichten al het openbaar vervoer over te laten aan de grillen van de vrije markt. Kink in de kabel: de rapporteur van het Europees Parlement in deze kwestie is SP'er Erik Meijer
  • Diverse SP-afdelingen organiseren voor de kinderen sport- en spelactiviteiten. Honderden jongeren doen eraan mee, en niet alleen zij zijn enthousiast.
  • Op 20 juli komt in Genua de G8 bij elkaar, de zeven rijkste landen plus Rusland. Tegelijk worden er 100.000 demonstranten verwacht. Om te pleiten voor een wereldorde die minder gebaseerd is op ongelijkheid en economische macht.
  • Nederlandse topmanagers strijken bedragen op waar je duizelig van wordt. Met het loze dreigement van een uittocht naar Amerika graaien ze zich rijk aan salarissen, opties en bonussen.