Veiligheid

Voor een goede staat van de rechtspraak is het belangrijk dat iedereen toegang tot de rechter heeft. Die toegang staat voornamelijk voor mensen met een lager inkomen onder druk. We hebben een internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen in ons land op te nemen. Waar mogelijk worden asielzoekers opgevangen in de regio waar ze vandaan komen. Daar biedt Nederland ruimhartig hulp bij aan. De samenleving doet steeds vaker een beroep op politie en justitie. Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten en onze rechterlijke macht.

Lees hier ons verkiezingsprogramma

Onze mensen

Recente berichten over Veiligheid