Klimaat

Het is hoog tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Klimaatbeleid waarbij we zorgen dat de doelen wel gehaald worden én waarmee we er tegelijkertijd voor zorgen dat huishoudens erop vooruit gaan. De SP vindt dat we in ons land beter met onze dieren om kunnen gaan. We stoppen met de intensieve veehouderij. Dieren zijn geen product. Wat de SP betreft kan het geld dat nu naar Europa gaat en terugkomt in de vorm van subsidies, beter gebruikt worden om de Nederlandse landbouw flink duurzamer en groener te maken.

Lees hier ons verkiezingsprogramma

Onze mensen

Recente berichten over Klimaat