Zorgstelsel:

Samenwerking in plaats van marktwerking in de zorg

De SP wil tweedeling in de zorg voorkomen en wil daarom af van het eigen risico. Het is een boete op ziek zijn en leidt tot zorgmijding wat zowel maatschappelijke als financiële schade met zich meebrengt. Gezamenlijk brengen we de kosten voor de zorg op via inkomensafhankelijke premies en de algemene belastingen. Marktwerking in de zorg maakt van zorg verlenen een verdienmodel en van de patiënt een product, marktwerking heeft daarom geen plaats in de zorg. De bureaucratie neemt toe omdat iedere (be)handeling omschreven en genoteerd moet worden. De SP wil af van deze bureaucratie.

Een Nationaal ZorgFonds komt in de plaats van de concurrerende zorgverzekeraars. De zorg wordt in regionaal en democratisch verband vormgegeven en het Kwaliteitsinstituut, Nationaal ZorgFonds en de Inspectie zien toe op respectievelijk de toegang tot zorg en de kwaliteit van de zorg.

Zorginstellingen gaan samenwerken om de zorg beter en effectiever te maken en worden gefinancierd op basis van beschikbaarheid van functies en demografische kenmerken. Artsen werken in loondienst en zorginstellingen hebben geen winstuitkering. De financiering per verrichting en/of behandeling (via DBC’s/Dot’s) schaffen we af, aangezien dit vooral een enorme bureaucratie met zich meebrengt. We gaan versnippering van de zorg tegen door in samenwerking optimaal gebruik te maken van kennis en middelen.

Er moet een einde komen aan de indicatie- en controlegekte. Dat scheelt heel veel bureaucratie. De Nederlandse Zorgautoriteit en het Centrum Indicatiestelling Zorg kunnen worden afgeschaft. Of iemand zorg nodig heeft en hoeveel, moet vastgesteld worden door de mensen die er het meeste verstand van hebben en het dichtst bij de mensen staan. Zij kennen de situatie en kunnen bijvoorbeeld ook de belasting van mantelzorgers beoordelen. Een indicatie kan prima door de wijkverpleegkundigen, in samenwerking met de huisarts, gesteld worden. Mantelzorg mag niet afgedwongen worden in de indicatie.

Europa gaat niet over ons zorgstelsel. Wel werken we samen bij epidemie-uitbraken, het verbieden van consumentenreclame voor medische producten, het bevorderen van onderzoek naar geneesmiddelen die de commercie niet interessant vindt en het aanpassen van patenten zodat geneesmiddelen toegankelijker zijn voor ontwikkelingslanden. Samen met andere landen geneesmiddelen inkopen versterkt de onderhandelingspositie ten opzichte van de farmaceutische industrie. Europese samenwerking is ook nodig om te voorkomen dat slecht functionerende artsen niet in andere landen aan de slag kunnen.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma