Ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn verdienen extra ondersteuning

Werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn verdienen extra ondersteuning. Voor die mensen komen wij op, net als anderen hebben zij recht op een menswaardig bestaan. De huidige arbeidsongeschiktheidsregeling (WIA) vertoont echter tekortkomingen. Een aantal mensen die wel arbeidsongeschikt zijn, krijgt hierdoor nu geen arbeidsongeschiktheidsuitkering of een hele lage arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat willen wij veranderen.

De uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte wordt voortaan altijd gekoppeld aan het laatstverdiende loon in plaats van aan het minimumloon. Ook de groep die voor 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, krijgt recht op een uitkering. Als beschavingsminimum komt er een minimumbedrag aan WIA dat mensen krijgen die arbeidsongeschikt zijn. Zo blijven zij financieel onafhankelijk. De keuringseisen voor de WIA gaan wij versoepelen en we gaan werk maken van betere regelingen voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen zonder personeel.

Om te voorkomen dat sommige mensen een lagere uitkering krijgt omdat ze een ongunstige situatie hadden in het referentiejaar, laten wij mensen kiezen uit een referentieperiode van 1 jaar, of van 5 jaar. Wij verhogen de jonggehandicaptenkorting en breiden deze uit naar alle mensen met een WIA uitkering en arbeidsgehandicapten in de participatiewet.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Opkomen voor belangen van werknemers Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma