Ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Billijke eisen voor arbeidsongeschikten

De onbillijke keuringseisen waarmee WAO’ers de afgelopen jaren zijn herbeoordeeld, worden afgeschaft. Mensen die al herbeoordeeld zijn krijgen de mogelijkheid om een nieuwe beoordeling aan te vragen, tegen billijke keuringseisen, in plaats van de huidige te strenge en onrechtvaardige eisen.

De keuringseisen voor de WIA worden versoepeld. De uitkering voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte wordt gekoppeld aan het laatstverdiende loon in plaats van aan het minimumloon. Ook de groep die voor 15% tot 35% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Opkomen voor belangen van werknemers Overzicht van alle standpunten