WW en ontslag:

Bescherming tegen ontslag en werkloosheid

Bij werkloosheid hebben mensen recht op een werkloosheidsuitkering. De SP is tegenstander van de verslechteringen in de duur en hoogte van de WW. Aan artiesten met flexibele contracten en tijdelijke producties moeten lagere eisen worden gesteld voor een WW-uitkering, zodat ook zij nog aanspraak daarop kunnen maken. 

De SP houdt de ontslagbescherming intact. De sollicitatieplicht wordt afhankelijk van de individuele omstandigheden en de perspectieven op werk. Het automatisch opleggen van een sollicitatieplicht aan 60-plussers verdwijnt dus. 

We willen geen Europese bemoeienis met ons arbeids- en ontslagrecht en sociale voorziening.

Lees meer over:

Opkomen voor belangen van werknemers Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma