Woningcorporaties:

Meer zeggenschap voor huurders

De meeste woningcorporaties zijn omgezet in stichtingen, waar de huurders en woningzoekenden niets meer te zeggen hebben. Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden en ze moeten kleinschalig werken. De SP is voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste controlerend orgaan is.

De afgelopen periode hebben huurders al meer zeggenschap gekregen dankzij voorstellen van de SP.

Maar huurders moeten meer te zeggen krijgen over het huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals de verkoop van woningen van de woningcorporatie. Er komt onafhankelijke arbitrage als huurders, corporaties en gemeenten het niet eens worden.

De SP is er voorstander van dat het inkomen van directeuren van corporaties weer via de corporatie-CAO wordt geregeld. Salarissen en bijkomende vergoedingen dienen te passen bij de sociale taak van een woningcorporatie, dus zeker niet hoger te zijn dan het inkomen van de minister-president.

Lees meer over:

Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma