Wetenschap:

Voor onafhankelijke wetenschap

De kwaliteit en de onafhankelijkheid van de wetenschap staan onder druk. Onafhankelijk onderzoek is van groot belang voor de samenleving. In toenemende mate is onderzoek financieel afhankelijk van opdrachtgevers. Het gevaar van beïnvloeding is het sterkst wanneer het onderzoek slechts door één partij wordt gefinancierd. Beroepseer, academische ethiek en wetenschappelijke onafhankelijkheid komen steeds verder onder druk te staan.

De onafhankelijkheid van onderzoek kan pas echt worden gegarandeerd wanneer de druk op publicaties en rendementseisen op wetenschappelijk onderzoek verleden tijd zijn. Er zal meer budget beschikbaar moeten komen voor ongebonden en onafhankelijk onderzoek (‘eerste geldstroom’). De SP wil middelen van de tweede geldstroom naar de eerste geldstroom overhevelen om zo de competitie in de wetenschap te verminderen.

De SP pleit voor openbaarheid van financiering van onderzoek, nevenfuncties van wetenschappers en recht op publicatievrijheid. Onderzoeksresultaten moeten openbaar toegankelijk en beschikbaar zijn zodat wetenschappelijke kennis ten goede komt aan het algemeen belang.

In 2016 verscheen ‘Wetenschapper aan het Woord’, een SP- onderzoek onder bijna 1.000 wetenschappers. De resultaten en aanbevelingen zijn in dat rapport te vinden.

Lees meer over:

Onafhankelijkheid voor wetenschappers en journalisten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma