Werken met gevaarlijke stoffen:

Werken met gevaarlijke stoffen

In de afgelopen tientallen jaren moesten honderdduizenden mensen bij Defensie onbeschermd werken met gevaarlijke stoffen. Als gevolg daarvan zijn er nu velen van hen ernstig ziek geworden of overleden. 'Chroom-6' is een bekend voorbeeld, maar Defensie werkt met 5000 gevaarlijke stoffen waarvan er maar liefst 500 kankerverwekkend zijn. Al jaren zijn medewerkers en hun nabestaanden bezig met een politieke en juridische strijd tegen de overheid: voor erkenning en een eerlijke behandeling, maar steeds werden zij tegengewerkt. 

In het SP-rapport 'De onderste steen boven' is de strijd van (oud-)werknemers en nabestaanden beschreven. Ook heeft de SP aanbevelingen gedaan voor een eerlijke behandeling van de slachtoffers. Voor deze mensen dient een goede compensatieregeling opgesteld te worden.

Lees meer over:

Goede arbeidsomstandigheden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma