Werkdruk docenten:

Werkdruk docenten

Nederlandse leraren geven meer uren les en zien meer leerlingen dan collega’s in andere landen. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. Door de invoering van het zogenaamde passend onderwijs is de bureaucratie fors toegenomen. Scholen zijn opgenomen in samenwerkingsverbanden die het werk niet overzichtelijker hebben gemaakt. Geld komt lang niet altijd in de klas terecht.

Goed onderwijs kan alleen gedijen in een klimaat waar leraren tijd en ruimte hebben om lessen inhoudelijk goed voor te bereiden en leerlingen te ondersteunen. De SP wil daarom kleine klassen en heeft voor het basisonderwijs een ‘wetsvoorstel kleine klassen ingediend’. Het aantal lesuren voor leraren in het voortgezet onderwijs willen we verlagen van 25 naar 20 uur per week. Daardoor ontstaat meer tijd voor lesvoorbereiding en andere zaken. Het verlagen van de lesuren betekent dat er veel nieuwe leraren bij moeten komen. Dit doel zal stapsgewijs bereikt moeten worden, door meerjarig extra te investeren in onderwijs.

Lees meer over:

Minder werkdruk, hoger salaris voor docenten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma