Waterschappen:

Breng waterschappen onder bij provincies

Door de lage opkomst bij waterschapsverkiezingen ontbreekt het waterschappen aan democratische legitimiteit. Daarom brengen wij de waterschappen onder bij de provincies. Bovendien zorgt dat voor betere afstemming van het waterbeheer met ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en recreatie. Waterschappen blijven wel verantwoordelijk voor de belangrijke watertaken die zij al eeuwen uitvoeren en waarvoor zij ook heel deskundig zijn.

Lees meer over:

We versterken de lokale overheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma