Vrijheidsverdrag:

Het Vrijheidsverdrag: voor samenwerking tussen landen, tegen een superstaat

Er komt een nieuw verdrag ter vervanging van de huidige Europese verdragen die Brussel veel te machtig hebben gemaakt en waarin de belangen van multinationals boven die van mensen gaan. In een nieuw verdrag komt de zeggenschap juist te liggen waar die thuishoort. Democratische zeggenschap moet dichtbij mensen georganiseerd worden. De EU dient alleen te gaan over grensoverschrijdende problemen die een gezamenlijke aanpak vergen. In een nieuw verdrag laten we de lidstaten beslissen over alle zaken die alleen het eigen land aan gaan. In een nieuw verdrag worden sociale doelstellingen en sociale rechten niet langer ondergeschikt aan de logica van de vrije markt en de vrijheid van het kapitaal. Zo’n nieuw verdrag wordt per bindend referendum voorgelegd aan de Nederlandse bevolking. Dat willen we voortaan ook doen met elke andere wezenlijke verdragswijzigingen.

Lees meer over:

Europees beleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma