Vliegverkeer:

Geen onbeperkte groei en behoud van Nederlandse banen in luchtvaart

Wij willen geen privatisering van Schiphol. Het bedrijf heeft te veel tegengestelde belangen met de omgeving. Schiphol moet haar beleid meer richten op het directe belang voor Nederland en minder op het wedstrijdje om bij de grootste luchthavens te behoren. Aan de groei van luchtvaart stelt de SP een grens. In ons dichtbevolkte land en zeker rondom Schiphol is het niet realistisch om luchtvaart ongebreideld te laten groeien. We houden vast aan de huidige afspraken van maximaal 500.000 vliegbewegingen en eventuele verdere groei is alleen bespreekbaar als de vliegtuigen dusdanig veel stiller en schoner zijn dat dit verantwoord kan.

De SP is terughoudend bij het uitbreiden van het aantal regionale luchthavens. We zien dat deze luchthavens vaak een noodlijdend bestaan leiden en voor extra overlast zorgen voor de omgeving. De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als overloop luchthaven van Schiphol.

We stellen een extra heffing in voor oudere vervuilende en lawaaierige vliegtuigen en stimuleren het gebruik van modernere schonere en relatief stille vliegtuigen. De SP wil dat Schiphol voorloper wordt op gebied van biokerosine en andere duurzame brandstoffen. In Europees verband werken we aan het invoeren van kortere luchtroutes (Single European Sky) wat zorgt voor een aanzienlijke CO2 besparing. Ook moeten er op Europees niveau concrete afspraken worden gemaakt zodat ook de luchtvaart haar bijdrage levert aan het klimaatakkoord van Parijs.

De werkgelegenheid in de Nederlandse luchtvaart staat onder druk, door de opkomst van prijsvechters met zeer slechte arbeidsvoorwaarden en door luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten die met staatssteun veel goedkoper vluchten kunnen aanbieden dan de Europese luchtvaartmaatschappijen als KLM. Luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van dubieuze arbeidscontracten, schijnzelfstandigheid of staatssteun leggen we aan banden.

Lees meer over:

Vliegen moet schoner Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma