Visserij:

Een einde aan overbevissing

De zee brengt ons voedsel en rijkdom. Dat willen we graag zo houden. Door overbevissing wordt er veel geld misgelopen en blijft er niet genoeg vis met reproductiecapaciteit over voor volgende generaties. Daarmee ontzeggen we toekomstige generaties toegang tot natuurlijke bronnen en schieten we onszelf in de voet. Uitgangspunt van de SP is om niet meer te vissen dan de maximale duurzame opbrengst. Visbestanden moeten zichzelf kunnen reproduceren alvorens ze worden opgevist. Dit moet zo snel mogelijk bereikt worden. In de Noordzee wil de SP grote beschermde natuurgebieden planologisch vastleggen om natuurherstel en herstel van de visstand te bevorderen.

Van de prijs die de consument in de winkel betaalt, komt er maar een klein deel bij de visser terecht. De SP wil een eerlijkere verdeling van de winst over de verschillende schakels in de keten. Hierdoor moet de marktmacht van primaire producenten worden versterkt, misbruik van inkoopmacht worden aangepakt en transparantie worden vergroot. Daarnaast willen we een ombudsman, specifiek voor boeren, tuinders, vissers en andere zelfstandige ondernemers in Nederland die klachten rondom oneerlijke handelspraktijken en inkoopmacht onderzoekt en aanpakt.

Naar schatting van de voedselorganisatie van de VN (FAO) werd er 900.000 ton van de op de Noordzee gevangen vis weer dood teruggegooid in zee. Inmiddels wordt deze schadelijke praktijk beëindigd door het gefaseerd invoeren van een Europese aanlandplicht. De SP is voor het verbod hierop en wil dat voor alle vangsten wordt vastgehouden aan de aanlandingsplicht voor alles wat niet meer levensvatbaar is. Het dood teruggooien in zee van pas opgevangen vis omdat deze niet economisch rendabel genoeg is, moet met effectieve inzet van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en waar mogelijk met cameratoezicht en volledig gedocumenteerde visserij, effectief worden bestreden. Parallel daaraan moet geïnvesteerd worden in aanpak bij de bron, namelijk in innovatie voor een selectievere, duurzamere en diervriendelijkere visserij. Voor alle vissoorten moeten lange termijn beheerplannen worden opgesteld zodat op een duurzame manier gevist kan worden.

Bij de vangst moet voorkomen worden dat vissen onnodig lijden. Zo wil de SP dat onderzoek gedaan wordt naar humane dodingsmethoden. In Nederland moet stroperij worden aangepakt door een effectieve inzet van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Viskweek dient uiterst zorgvuldig ontwikkeld te worden, zodat het niet uitgroeit tot een nieuwe vorm van bio-industrie. Het voeren van kweekvissen met in het wild gevangen vissen of vismeel dient zoveel mogelijk voorkomen te worden, omdat dit de visstand alsnog negatief beïnvloedt.

De SP zet zich in voor vissers in ontwikkelingslanden die hun zeeën leeggeschept zien worden door gesubsidieerde Europese supertrawlers en wil onder andere de schepen uit de 15 mijls kustzone weren. Er moeten geen visserijakkoorden met arme landen worden afgesloten die schadelijk zijn voor de visstand, het ecosysteem, de lokale bevolking of de regionale economie.

Lees meer over:

Voor klimaatrechtvaardigheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma