Verenigde Naties :

Los internationale conflicten op via de Verenigde Naties

De invloed van de Verenigde Naties is de afgelopen periode flink uitgehold. De eenzijdige oorlog tegen Irak in 2003 en de discussie over de door de VN gemandateerde interventie in Libië zijn uitdrukkingen van de crisis waarin de veiligheidspolitiek in de wereld zich nog steeds bevindt. Het blijft noodzakelijk de Veiligheidsraad te hervormen. Van groot belang is dat de VN blijft trachten internationale ontwikkelingen en conflicten via de VN te laten regelen en oplossen.

Lees meer over:

Eigen afweging over internationale missies Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma