Verantwoord ondernemen in het buitenland:

Regels voor verantwoord ondernemen in het buitenland

Veel Nederlandse bedrijven doen goede zaken met het buitenland. En we mogen er trots op zijn dat Nederlandse bedrijven op die manier bijdragen aan de groei van welvaart in landen waar de mensen veel armer zijn dan wij hier. Maar helaas komt er in veel landen schending van mensen-, arbeids- of milieurechten voor. En soms zijn daar Nederlandse bedrijven of dochterondernemingen van Nederlandse bedrijven bij betrokken. De SP wil dat er regels worden gemaakt voor bedrijven die overzee zaken doen. Anders dan de neoliberale visie van een aantal andere partijen gelooft de SP dat de overheid eisen mag stellen aan de verantwoordelijkheid van ondernemen ver weg omdat consumenten het recht hebben om te weten of de maker van het product dat ze kopen eerlijk is betaald, of dat het geld alleen maar in de diepe zakken van een handelaar achterbleef.

Daarom stellen wij het volgende voor:

  • Alle middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen rapporteren ieder jaar over wat ze doen om hun productie en import menswaardig en milieuvriendelijk te krijgen of te houden.
  • Alle middelgrote en grote Nederlandse ondernemingen verbeteren de transparantie in hun keten van toeleveranciers. Zo wordt voor consumenten ook duidelijk wat ze kopen.
  • Bedrijven die in aanmerking willen komen voor financiĆ«le steun van de overheid, bijvoorbeeld een subsidie of garantie, moeten aantonen dat zij belangrijke arbeidsrechten in het buitenland, zoals het niet gebruik maken van dwangarbeid, het toestaan van vrijheid van vereniging van werknemers (vrijheid van vakbond) respecteren en dit waar mogelijk actief bevorderen. Op zijn minst moet dit het actief onderschrijven van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn.
  • Nederlandse bedrijven met dochterondernemingen zijn aansprakelijk voor de werkwijze van het dochterbedrijf in andere landen.

Lees meer over:

Steun voor het MKB Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma