Uitbreiding Europa alleen per referendum:

Uitbreiding Europa alleen per referendum

Eventuele verdere uitbreidingen van de Europese Unie moeten in Nederland ter goedkeuring in een referendum aan de bevolking worden voorgelegd. De regering wordt daarmee voortaan verplicht eerst de bevolking te overtuigen van het nut en de noodzaak van zo’n verdere uitbreiding, in plaats van de bevolking zoals tot nu toe voor een voldongen feit te plaatsen. 

Lees meer over:

Geen uitbreiding van de EU Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma