Transgenders en transgenderzorg:

Transgenders worden te vaak het slachtoffer van discriminatie en ontoereikende zorg

De positie van trans personen in de Nederlandse maatschappij verdient permanente en intensievere aandacht. Nog te vaak worden zij het slachtoffer van discriminatie en ontoereikende zorg. 

De wachttijden bij transgenderzorg zijn onacceptabel hoog. Van groot belang is dat jongeren tijdig hormoonremmers kunnen krijgen om het proces van de puberteit tijdelijk stil te kunnen leggen. 

Hiermee kan veel leed onder deze groep voorkomen worden en wordt er letterlijk tijd gekocht. Het onnodig in de puberteit laten gaan van deze groep jongeren, levert naast psychische problemen, ook een grotere druk op de zorg op, omdat de fysieke ingrepen groter en lichaamsveranderingen soms zelfs onherstelbaar zullen zijn. 

De capaciteit voor de behandeling van transgenders dient te worden vergroot zodat aan de behoefte van adequate transgenderzorg kan worden voldaan. De noodzakelijke medische kosten horen vergoed te worden via het basispakket.

 

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds We accepteren geen enkele vorm van discriminatie Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma