Toeslagen:

Geen bezuiniging op huurtoeslag

De SP is voorstander van een radicaal ander overheidsbeleid voor de bouw- en woningmarkt. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd, ongeacht het inkomen. Zo nodig springt de overheid financieel bij voor huishoudens die daar niet op eigen kracht in kunnen voorzien We onderzoeken of op termijn een woontoeslag kan worden ingevoerd, waarbij het niet uitmaakt of iemand een koopwoning of huurwoning heeft.

Zolang de huurtoeslag in het huidige systeem bestaat, mag hier niet op bezuinigd worden. De SP steunt de invoering van een huurtoeslag voor kamerbewoners. Bewoners van onzelfstandige wooneenheden in studentencomplexen moeten ook in aanmerking kunnen komen voor huurtoeslag.

Ook vinden wij dat aanvragers van huurtoeslag die gedupeerd worden door fouten of een lange behandeltermijn door de Belastingdienst gecompenseerd moeten worden.

Lees meer over:

De huren moeten omlaag Betaalbare koophuizen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma