Terugkeer:

Intensieve begeleiding bij terugkeer

Bij een goed asielbeleid hoort een goed terugkeerbeleid: als mensen na een zorgvuldige asielprocedure niet zijn erkend als vluchteling of op andere gronden voor verblijf in aanmerking komen, zullen zij moeten vertrekken. Daarbij moet altijd bedacht worden dat terugkeer voor veel mensen niet eenvoudig is: in het land van herkomst wacht vaak een onzekere toekomst. Een goed terugkeerbeleid biedt mensen intensieve begeleiding bij de voorbereiding van het vertrek en probeert obstakels die een terugkeer in de weg staan weg te nemen.

Waar nodig en mogelijk worden mensen door middel van financiƫle bijdragen en/of opleidingen geholpen om in het land van herkomst een nieuw bestaan op te bouwen. Een aanzienlijk aantal ex-asielzoekers dat bezig is met de voorbereiding van hun terugkeer wordt geconfronteerd met tegenwerking door de autoriteiten en de ambassades van de landen van herkomst. Nederland moet landen van herkomst veel nadrukkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor hun staatsburgers. Bovendien moet Nederland ex-asielzoekers die willen terugkeren actief en intensief begeleiden en helpen bij het verkrijgen van reisdocumenten. Kan iemand buiten zijn schuld niet terugkeren, dan moet een verblijfsvergunning volgen.

Door de actieve begeleiding vanuit de overheid kan gemakkelijk gecontroleerd worden of iemand echt alles heeft gedaan om terug te kunnen keren. Nu ligt de bewijslast volledig bij de ex-asielzoeker, wat in de praktijk leidt tot schrijnende toestanden.

Als blijkt dat mensen misbruik van terugkeerregelingen maken wordt voor hen deze regeling afgeschaft.

Lees meer over:

Voor eerlijk asielbeleid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma