Terrorismebestrijding :

Meer aandacht voor voorkomen radicalisering

Terrorisme moet effectief worden bestreden. Dat doen we vooral door de voedingsbodem voor terrorisme zoveel mogelijk weg te nemen, maar ook door gerichte opsporing van politie en justitie naar terroristische organisaties en verdachte personen. In het integratiebeleid werken we niet meer samen met radicale religieuze organisaties die in hun uitingen en optreden de integratie van mensen in onze samenleving frustreren of die zich richten tegen onze fundamentele waarden van vrijheid en democratie. Het steeds maar uitbreiden van verzamelingen persoonsgegevens van alle burgers is niet effectief en maakt inbreuk op de privacy van alle mensen. 

Bij de bestrijding van terrorisme moeten inlichtingendiensten in Europa veel beter samenwerken, geldstromen tussen terroristische organisaties beter worden opgespoord en extremistische netwerken in Nederland beter in de gaten worden gehouden. Internationale netwerken van extremisten moeten beter in kaart worden gebracht en er moet een einde komen aan de praktijken van ronselaars.

Meer moet geïnvesteerd worden in het voorkomen dat jongeren in andere landen gaan deelnemen aan de jihad. Ook moet er meer aandacht komen voor het voorkomen van radicalisering. Daarbij moeten ook ouders, leraren en wijkagenten meer worden betrokken. De SP wil dat extremistische organisaties, waaronder die van salafisten, die haat zaaien en geweld vergoelijken niet ondergronds kunnen werken maar openbaar worden gemaakt. Mensen die een direct gevaar zijn voor zichzelf en voor de samenleving moeten verplicht worden opgenomen in een deradicaliseringsprogramma.

Ook sociaaleconomische maatregelen moeten worden genomen ter bestrijding van de voedingsbodem van terrorisme. Het voeren van oorlog is geen voor de hand liggend middel om terrorisme te bestrijden, omdat dit meestal contraproductief uitpakt en radicalisering in de hand werkt. De SP heeft hierom grote kritiek op het aanvallen in bijvoorbeeld Syrië.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma