TBS:

Het TBS-stelsel is goed voor de veiligheid van de samenleving

Het TBS-stelsel maakt mogelijk dat personen die psychisch ziek zijn worden vastgehouden en behandeld totdat zij geen gevaar meer vormen voor de samenleving. Het is een systeem dat uiteindelijk goed is voor de veiligheid van de maatschappij en het verdient het om in stand te worden gehouden.

Hoewel het helemaal uitsluiten van ieder risico onmogelijk is, moet steeds alles worden gedaan om het stelsel, inclusief vormen van proefverlof, zo veilig mogelijk te maken. De SP heeft dan ook het voorstel gesteund om langdurig toezicht te houden op ex-gedetineerden en tbs’ers voor zover dat nodig is om de kans op recidive zo klein mogelijk te houden.

Mensen die na behandeling nog steeds een onacceptabel risico vormen voor de samenleving moeten worden overgeplaatst naar een ‘long stay’-afdeling, waar ze in principe levenslang blijven. Lange gevangenisstraffen in combinatie met TBS verkleinen de kans op een succesvolle behandeling en zijn daarom onwenselijk.

Lees meer over:

Niet bezuinigen op gevangenissen Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma