Spoedwet corona:

Geen steun voor een onnodige coronawet

Corona moeten we goed bestrijden, om een nog grotere uitbraak en nog meer slachtoffers te voorkomen. Met de nieuwe wet die de regering nu voorstelt worden echter de grondrechten van mensen geweld aangedaan en dreigt het parlement buitenspel te worden gezet. Dat is niet goed en dat is ook helemaal niet nodig. De democratie is te belangrijk om zomaar op het spel te zetten. De Tweede Kamer heeft het kabinet veel ruimte gegeven om de coronacrisis te bestrijden. Nu lijkt het kabinet misbruik te maken van de situatie en het parlement buitenspel te zetten. Zo bevat de wet een voorstel dat de minister van Volksgezondheid maatregelen kan treffen die hij nodig vindt, zonder vooraf goedkeuring nodig te hebben van het parlement. De SP heeft een voorstel ingediend deze bepaling te schrappen, omdat het de minister vrij spel geeft.

Natuurlijk is het belangrijk dat er snel gehandeld wordt gedurende een crisis. Dat neemt niet weg dat er ook zorgvuldig gehandeld moet worden. Zeker als het gaat om zulke ingrijpende maatregelen die iedereen hard raken. Ook de Tweede Kamer kan snel een wet behandelen als dat nodig is. Het is dus niet nodig de minister alle macht te geven om corona te bestrijden. Ook is het belangrijk dat de tijdelijke maatregelen die wel nodig zijn niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Dat de wet nu in principe voor een half jaar zou moeten gelden is te lang. Daarbij kan de wet verlengd worden zonder dat daar de instemming van het parlement voor nodig is. De SP zal een onnodige coronawet dan ook niet steunen.

Lees meer over:

Goed bestuur Overzicht van alle standpunten