Splitsen ministerie van Veiligheid en Justitie:

Splitsen ministerie van Veiligheid en Justitie

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is veel te groot geworden. De laatste jaren dreigt justitie en dus onze rechtsstaat te worden ondergesneeuwd door veiligheid. Handhaving van de openbare orde en andere politietaken moeten worden ondergebracht bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op deze manier wordt de rechtsstatelijke taak en de veiligheidstaak zoveel mogelijk uit elkaar getrokken.

Lees meer over:

Minder bestuurslagen Overzicht van alle standpunten