Speciaal onderwijs:

Het zogenaamde ‘passend onderwijs’: Speciaal onderwijs moet toegankelijk blijven

De SP wil dat het speciaal onderwijs toegankelijk blijft voor kinderen die dat nodig hebben.

Het zogenaamde 'passend onderwijs' gaat over het onderwijs aan leerlingen met een stoornis of beperking. Achterliggende gedachte is dat meer leerlingen met een beperking op 'normale' scholen worden opgenomen in plaats van in het speciaal onderwijs. Voor sommige leerlingen is dat mogelijk, maar de SP stelt ook dat er genoeg plaats moet blijven in het speciaal onderwijs.

Binnen de huidige omstandigheden - met grote klassen en een hoge werkdruk - is het onverantwoord om alle leerlingen met een beperking op gewone scholen te plaatsen. Passend onderwijs komt dan neer op knellend onderwijs. Bovendien kan van een leraar niet worden verwacht dat die maatwerk kan bieden voor alle leerlingen uit het speciaal onderwijs. Dat waren ook de resultaten en conclusies van een SP-onderzoek naar Passend Onderwijs.

In het speciaal onderwijs kan soms meer recht worden gedaan aan de hulpvraag van deze leerlingen. De kwaliteit van dit speciaal onderwijs zal hoog moeten zijn. De SP heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken in het speciaal onderwijs. De belangrijkste conclusie van dit rapport is dat er een cocktail van problemen in de klas in het speciaal onderwijs ontstaat, doordat de problematiek van leerlingen steeds zwaarder wordt, klassen groter worden en klassenassistenten zijn wegbezuinigd.

Lees meer over:

Passend onderwijs gaat op de schop Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma