Spanningen met Rusland:

Geen nieuwe Koude Oorlog

Nederland zou een initiatief moeten nemen om te zoeken naar mogelijkheden tot de-escalatie van de hoog opgelopen spanningen met Rusland. Het is van groot belang dat de dialoog met Rusland wordt geïntensiveerd. Heropleving van de Koude Oorlog en een bijbehorende wapenwedloop moeten worden voorkomen.

Zie ook: SP zegt NEE tegen associatieverdrag met Oekraïne

Lees meer over onze standpunten:

Buitenlandse zaken