Segregatie:

Gemengde buurten en wijken: samen wonen, segregatie tegengaan

We bestrijden de tweedeling en segregatie in de buurt, bijvoorbeeld door woningen te bouwen van verschillende prijsklassen. Er moet snel werk worden gemaakt van leefbare wijken waar mensen met verschillende achtergronden met elkaar samen kunnen leven. Ook in rijkere gemeenten en buurten wordt voldoende ruimte gemaakt voor de huisvesting van nieuwkomers. Zo voorkomen we dat vluchtelingen onevenredig vaak terechtkomen in kwetsbare buurten. 

Lees meer over:

Leefbare buurten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma