Scholen een afspiegeling van de buurt:

Scholen een afspiegeling van de buurt

Samen leven begint met samen naar school gaan. In gemengde wijken hoort de school ook een afspiegeling te zijn van de buurt. Scholen maken afspraken over een eerlijke verdeling van leerlingen met een achterstand. Alle scholen dienen bij te dragen aan de integratie, het is onacceptabel als scholen leerlingen weigeren, omdat ze niet bij de grondslag van de school zouden passen. Om dit te bestrijden wil de SP een acceptatierecht voor leerlingen, zodat zij de keuzevrijheid hebben om iedere school naar hun voorkeur te kiezen. Scholen die hier niet aan meewerken en zich op deze manier bewust isoleren, kunnen hun bekostiging kwijtraken.

Lees meer over:

Samen leven Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma