Rechtshulp:

Meer geld voor gesubsidieerde rechtsbijstand

Toegang tot de rechter is een basisrecht van iedere burger. Om te voorkomen dat mensen vanwege geldgebrek hun recht niet kunnen halen, bestaat er in Nederland een stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit stelsel staat wegens jarenlange bezuinigingen onder druk en mensen met een kleine portemonnee kunnen onder andere door te hoge eigen bijdragen hun recht niet meer halen. Klassenjustitie ligt op de loer. Ook valt een steeds grotere groep mensen met een middeninkomen buiten het stelsel, terwijl zij ook niet in staat zijn om de hoge advocaten- en proceskosten zelf te betalen. Deze groep dreigt verstoken te blijven van juridische bijstand. Dat is een buitengewoon slechte zaak.

Een ander probleem van het huidige systeem van gesubsidieerde rechtshulp is dat vanwege geldgebrek advocaten maar een heel beperkt aantal uren werk vergoed krijgen. Daardoor staat de kwaliteit van de rechtsbijstand onder druk. Er moet meer gedaan worden om de sociale advocatuur aantrekkelijk te houden voor (beginnende) advocaten: daarom moet de uurvergoeding voor deze rechtshulpverleners omhoog, moeten er voldoende uren worden vergoed en moet de bureaucratie in de gesubsidieerde rechtsbijstand worden teruggedrongen.

De SP vindt dat financiƫle overwegingen er nooit toe mogen leiden dat mensen niet hun recht kunnen halen: Er moet er dus meer geld worden uitgetrokken voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit betekent in ieder geval dat de eigen bijdragen omlaag moeten en de inkomensgrenzen worden verruimd. Ook moeten de griffierechten omlaag.

Lees ook: Rapport "Recht op recht" (2016)

Lees meer over:

Klassenjustitie bestrijden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma