Provincies:

Provincies moeten terug naar de basis

Provincies zijn een bestuurslaag met relatief weinig en onzichtbare taken. Om hun bestaansrecht aan te tonen trekken ze daarom vaak onnodig veel taken naar zich toe, op het gebied van sociale veiligheid, integratie en zelfs daklozenzorg. De bemoeienis van provincies botst soms met de verantwoordelijkheid van gemeenten. Provincies moeten terug naar de basis en zich vooral bezighouden met ruimtelijk-economisch beleid en toezicht. Wij maken de provincies, als bestuurslaag tussen Rijk en gemeente, eenvoudiger, efficiƫnter en democratischer.

Sommige provincies, zoals Noord- en Zuid-Holland, zijn eigenlijk te groot. Veel taken kunnen hier beter worden uitgevoerd door kleinschalige provincies met meer samenhang. We moeten er soms voor durven kiezen om in een provincie met veel grote gemeenten meer taken neer te leggen bij die gemeenten, terwijl we dezelfde taken in een gebied met kleinere gemeenten juist kunnen overlaten aan de provincie.

Lees meer over:

We versterken de lokale overheid Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma