Prenatale screening en abortus:

Abortus en prenatale screening

De SP is voorstander van de huidige abortuswetgeving. Een zorgvuldige uitvoering is daarbij van belang. Wanneer vrouwen besluiten om een ongewenste zwangerschap te beëindigen is het belangrijk dat zij goede voor- en nazorg krijgen. Het is geen goed idee om een abortuspil via de apotheek beschikbaar te stellen, omdat goede voor- en nazorg dan niet gegarandeerd kan worden. Vrouwen horen op ieder moment af te kunnen zien van een abortus en daarom is bedenktijd belangrijk. Goede seksuele voorlichtingsprogramma’s op scholen zijn essentieel om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

De mogelijkheden voor prenatale screening nemen toe. Mits zorgvuldig benut en met het weren van de commercie, staan wij achter deze ontwikkelingen. De NIPT-test is een veiliger alternatief voor de vruchtwaterpunctie. Alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test. Zwangere vrouwen behouden vrije keuze als het gaat om het wel of niet laten uitvoeren van de NIPT-test.

Ziekenhuizen beperken zich tot medische zorg en stoppen met het uitvoeren van commerciële pret-echo’s zonder medische noodzaak.

Lees meer over:

De zorg beter organiseren Overzicht van alle standpunten