Prenatale screening en abortus:

Abortus en prenatale screening

Wanneer vrouwen besluiten om een zwangerschap te beëindigen is het belangrijk dat zij betere voor- en nazorg krijgen en meer medische ondersteuning krijgen dan nu het geval is. Die uitbreiding kan volgens ons binnen de huidige abortuswetgeving. Wij zijn een voorstander van het veilig en laagdrempelig aanbieden van de abortuspil bij de huisarts. Dit mag niet ten koste gaan van het aanbod en de financiering van abortusklinieken. De afschaffing van de verplichte beraadtermijn van 5 dagen is goed. Wij vinden dat een vrouw in overleg met haar arts zelf mag bepalen wanneer zij haar behandeling ondergaat. Goede seksuele voorlichtingsprogramma’s op scholen zijn essentieel om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

De mogelijkheden voor prenatale screening nemen toe. Mits zorgvuldig benut en met het weren van de commercie, staan wij achter deze ontwikkelingen. De NIPT-test is een veiliger alternatief voor de vruchtwaterpunctie. Alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test. Zwangere vrouwen behouden vrije keuze als het gaat om het wel of niet laten uitvoeren van de NIPT-test.

Ziekenhuizen beperken zich tot medische zorg en stoppen met het uitvoeren van commerciële pret-echo’s zonder medische noodzaak.

 

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma