Prenatale screening en abortus:

Abortus en prenatale screening

Wanneer vrouwen besluiten om een ongewenste zwangerschap te beëindigen is het belangrijk dat zij betere voor- en nazorg krijgen en meer medische ondersteuning krijgen dan nu het geval is. Die uitbreiding kan volgens ons binnen de huidige abortuswetgeving. Het is geen goed idee om een abortuspil via de apotheek beschikbaar te stellen, omdat goede voor- en nazorg dan niet gegarandeerd kan worden. Vrouwen moeten de tijd krijgen om te kunnen nadenken over de ingrijpende beslissing voor een abortus. Echter wat de SP betreft kan er flexibel worden om gegaan met de termijn hiervoor. Nu staat er verplicht 5 dagen bedenktijd voor een abortus en dit doet niet altijd recht aan de persoonlijke situatie van de vrouw. Goede seksuele voorlichtingsprogramma’s op scholen zijn essentieel om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

De mogelijkheden voor prenatale screening nemen toe. Mits zorgvuldig benut en met het weren van de commercie, staan wij achter deze ontwikkelingen. De NIPT-test is een veiliger alternatief voor de vruchtwaterpunctie. Alle vrouwen hebben recht op een betaalbare NIPT-test. Zwangere vrouwen behouden vrije keuze als het gaat om het wel of niet laten uitvoeren van de NIPT-test.

Ziekenhuizen beperken zich tot medische zorg en stoppen met het uitvoeren van commerciële pret-echo’s zonder medische noodzaak.

Lees meer over:

Naar één Nationaal ZorgFonds Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma