Politieke partijen:

Volledige openheid politieke partijen over donaties

In een democratie moeten politieke partijen zo veel mogelijk de vrijheid hebben om zichzelf te organiseren. Maar zij moeten ook altijd transparant, openbaar en te controleren zijn. Politieke partijen moeten daarom volledige openheid geven over donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen wordt sponsoring van partijen door commerciële belanghebbenden verboden. Politieke partijen zouden minder afhankelijk moeten zijn van de overheid. De subsidies aan partijen moeten daarom omlaag. Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen broek moeten ophouden, bijvoorbeeld door een goede afdrachtregeling voor politici, zoals bij de SP het geval is. Daardoor zijn wij niet afhankelijk van sponsoring door bedrijven. Politici verliezen hun onnodige voorrechten, zoals de dure wachtgeldregeling. Zij gaan voortaan ook gewoon in de WW, zoals alle andere mensen.

Lees meer over:

Voor eerlijke politiek Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma