Participatiewet:

Voor sociale werkplaatsen en steun voor jongehandicapten

Door de Participatiewet is het vanaf 2015 niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening. Dit is onwenselijk, de sociale werkvoorziening zorgt dat er werk is voor arbeidsbeperkten en de Participatiewet niet. Regio’s zoals Noord-Oost Groningen en Zuid-Limburg, die door de Participatiewet worden geconfronteerd met grote tekorten moeten voldoende worden gecompenseerd.

De massale herkeuring van mensen met een Wajong-uitkering is onwenselijk. Het leidt tot onzekerheid en rechtsongelijkheid omdat een deel van deze mensen eerder te horen heeft gekregen dat er nooit meer een herkeuring zou plaatsvinden. De SP is tegen de verslechteringen in de regeling voor jonggehandicapten. Deze mensen zijn jaren in de steek gelaten en onvoldoende begeleid naar werk. Velen willen dolgraag aan het werk, maar er zijn te weinig werkgevers die hen willen opnemen. De SP vindt dat werkgevers ruimte moeten maken voor jonggehandicapten, en dat zij hulp moeten krijgen bij het creëren van deze banen.

Het UWV moet in de vacatures voorzien, de jonggehandicapte begeleiden, werkplekken passend maken en de papieren rompslomp voor werkgevers overnemen. Elk gewerkt uur moet voor de werknemer een netto-inkomensverbetering betekenen.

Lees meer over:

De lonen moeten omhoog Sociale werkvoorziening Ziekte en arbeidsongeschiktheid Overzicht van alle standpunten