Pabo:

Het niveau van de lerarenopleidingen gaat omhoog

Op de Pabo’s moet het niveau van taal- en rekenen van studenten worden verhoogd. Dit kan via een ‘intaketoets’, een bijspijkerprogramma en een eindtoets na het eerste jaar. De tweedegraads lerarenopleidingen moeten meer aandacht besteden aan de vakinhoud.

Lees meer over:

Basisonderwijs Hoger onderwijs MBO Voortgezet onderwijs Overzicht van alle standpunten