Pabo:

Het niveau van de lerarenopleidingen gaat omhoog

Op de Pabo’s moet het niveau van taal- en rekenen van studenten worden verhoogd. Dit kan via een ‘intaketoets’, een bijspijkerprogramma en een eindtoets na het eerste jaar. De tweedegraads lerarenopleidingen moeten meer aandacht besteden aan de vakinhoud.

Lees meer over:

Kleinere klassen in het basisonderwijs Toegankelijk hoger onderwijs Het MBO is geen leerfabriek Kleinschalig voortgezet onderwijs Overzicht van alle standpunten