Overheidsbegroting:

Verstandig begrotingsbeleid

Het kille bezuinigingsbeleid heeft geleid tot een langer durende depressie dan in onze buurlanden. Fors bezuinigen in crisistijd leidt tot meer werkloosheid, meer faillissementen en minder inkomsten voor de overheid.

De overheid moet een verstandig begrotingsbeleid voeren. Tijdens laagconjunctuur dient de overheid gerichte investeringen te doen die de werkgelegenheid stimuleren en daarmee het vertrouwen terugbrengen. Door een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij in goede jaren een begrotingsoverschot wordt gerealiseerd, voorkomen we dat bij tegenvallers direct moet worden bezuinigd. Uitgangspunt is dat er structureel niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt.

Lees meer over:

Verstandig begroten Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma