Ouderen- en gehandicaptenzorg:

Kleinschalige zorg voor ouderen en gehandicapten

Het is belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben terecht kunnen in veilige en huiselijke verpleeghuizen. Deze zorg moet kleinschalig in de buurt worden aangeboden, zodat mensen niet op het einde van hun leven ver weg moeten verhuizen, van hun bekende omgeving en familie en vrienden. In de kleinschalige verpleeghuizen is er voldoende en goed opgeleid personeel beschikbaar die de bewoners de zorg en aandacht kunnen geven die nodig is.

In de grootschalige verpleeghuizen die er nog zijn moet het personeel voldoende tijd hebben om naast de dagelijkse lichamelijke verzorging ook aandacht te kunnen besteden aan de bewoners. Daarom moeten de zorgzwaartepakketten (ZZP’s) omgevormd worden tot een betalingsvorm op basis van de zorgzwaarte, personeelsbezetting en omgevingseisen en moet de bureaucratie sterk worden verminderd. De werkdruk in instellingen voor ouderen- en gehandicaptenzorg moet aanpakt worden, door een bezettingsnorm van deskundige en professionele verzorgenden en begeleiders per groep te hanteren. Woonvormen met begeleiding en zorg in de wijk moeten waar mogelijk gestimuleerd worden. Ook moet de mogelijkheid blijven bestaan om te kiezen voor verblijf in een instelling, en moeten er voldoende mogelijkheden zijn voor beschermd wonen en beschut wonen. Voor elk van deze keuzes mogen geen wachtlijsten bestaan. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor dagbesteding.

Zolang het kan en zolang mensen dat willen moeten mensen in hun eigen woning of buurt kunnen blijven wonen. Hiervoor dient vanuit de eigen wijk, buurt of dorp zorg beschikbaar te zijn, die mensen hierin ondersteunt. De SP pleit daarom voor kleinschalige, intieme buurtverpleeghuizen en het behouden van verzorgingshuizen. Daarnaast moeten seniorenwoningen en aanpasbare woningen bijgebouwd worden en moeten er meer mogelijkheden geboden worden voor woningaanpassing. Zo wordt gedwongen verhuizing naar grootschalige verzorgings- en verpleeghuizen voorkomen.

Lees meer over:

Menswaardig oud worden Overzicht van alle standpunten Verkiezingsprogramma